Kalite Politikamız

Özverili çalışma ruhu ile profesyonelce iş üretme mantığı üzerine kurulmuştur. Eskiyi yok saymadan, birikimlerini yeniliklerle ileriye götüren çalışma ruhumuz elektrik ve mekanik tasarımlarında esas anlayışımız olmuştur. Bu noktadan hareketle, mesleki terbiyeden ödün vermeden ülkemiz ve uluslararası gereklere bağlı kalarak; insana, çevreye ve yaşamaya saygı duyarak doğru çözümler üretmek adına iş yapmaktadır.

Ön tasarım aşamasından başlayan hizmetlerimiz; tasarım, proje, müşavirlik ve işletme becerisi transferi olarak sistemin tüm boyutunu kapsamaktadır. Bunun yanında, tasarımlarımızda temel amaçların belirlenmesinde önem verdiğimiz etkenler:

  • Kanunlar, yönetmelikler, yerel ve ulusal arası standartlar
  • Yatırımcı talepleri, gelecek perspektifi ve mali durum
  • Günümüz ve gelecekteki bina kullanım amaçları
  • Mimari tasarım ve yapı sistemleri
  • Enerji verimliliği analizleri
  • Piyasadaki malzemeler, ekipmanlar ve bakım firmaları
  • Yurt içi ve yurt dışındaki benzer uygulamalar ve yenilikler